Trong từng phân khúc xe thì mẫu xe nào tiết kiệm xăng nhất?

Mẫu xe có công suất thấp nhất không hẳn là mẫu xe tiết kiệm nhất. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau.